top of page

Vertrouwenspersoon

Als Gecertificeerd Vertrouwenspersoon help ik organisaties bij het zo goed mogelijk omgaan te gaan met 

Ongewenste omgangsvormen zoals:

 • Intimidatie

 • Pesten

 • Agressie en geweld

 • Discriminatie

 • Seksuele Intimidatie 

en Niet Integer Handelen zoals:

 • Fraude, diefstal, omkoping ed.

Waarom is het voor organisaties belangrijk om een Vertrouwnespersoon te hebben

 • Het is wettelijk verplicht

 • Het bespaart geld (bv verzuimkosten en reputatieschade)

 • Vanuit goed werkgeverschap en het creëren van een veilige organisatie 

Mijn drie hoofdtaken als vertrouwenspersoon

 • Opvang en begeleiden van de melder

 • Voorlichting geven aan de organisatie

 • Gevraag en ongevraagd advies aan het management

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk dat de persoon die tot vertrouwenspersoon benoemd wordt:

 • onafhankelijk,

 • ervaren,

 • deskundig en

 • objectief is.

Met name voor kleinere organisaties kan een externe vertrouwenspersoon een praktische oplossing zijn.

 

Steeds vaker kiezen ook grote ondernemingen voor een externe vertrouwenspersoon, soms in combinatie met één of meerdere interne vertrouwenspersonen. Dit biedt de medewerker een bredere en meer diverse keuze om een vertrouwelijk gesprek te voeren over zaken die per definitie gevoelig liggen. Of wordt de externe vertrouwenspersoon als achtervang van de interne vertrouwenspersoon benoemd.

Van Ongewenst Gedrag naar Veilige Werkplek

Als Conflictmanagement Adviseur adviseer ik bedrijven ook hoe conflicten te voorkomen en nog belangrijker hoe creëer  je een psychologische veilige werkomgeving. Ik maak een scan van de huidige situatie en op basis daarvan een integraal conflictmanagement aanpak. Deze aanpak is een middel en een doorleeft besef dat constructieve conflicthantering van essentieel belang is voor de organisatie. Een veilige werkomgeving levert een bijdrage aan het verhogen van de creativiteit en productiveit

 

Onderdelen van deze aanpak  zijn bijvoorbeeld reguliere trainingen in omgaan met Ongewenst Gedrag, onderhandelingen, conflicthantering, klachtenregeling, vertrouwenscommissie, mediationclausules, ect. De diverse onderdelen dragen bij aan een gezonde en efficiënte organisatie, blijkt uit de praktijk.

 

Als Conflictmanagement Adviseur  kan ik deel u ook helpen bij het opzetten en implementeren van een dergelijk aanpak.

bottom of page