top of page

Echtscheiding

Soms komt een scheiding plotseling, maar vaak hangt het al jaren in de lucht. Op het moment dat het woord scheiding valt, breekt er een moeilijke en pijnlijke periode aan, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. In deze ingrijpende periode help ik met het zoeken naar een nieuw perspectief, met een blijvende oplossing door begeleiding van het hele proces tot de uiteindelijke afhandeling.

De aanpak

Bij scheiding zijn er twee mogelijkheden. Als een van beide wil scheiden (eenzijdige scheiding) is een gang naar de rechter onvermijdelijk en is een advocaat noodzakelijk. Daarbij heb je de uitkomst niet zelf meer in de hand, met alle financiële en emotionele gevolgen van dien.

Beter is om samen te kiezen voor een gemeenschappelijk verzoek tot scheiding. Bij deze zoektocht help ik als MfN-Registermediator om rust en vertrouwen stap voor stap op te bouwen, met als doel er samen uit te komen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.

Het belang van de kinderen staat voorop

Als de partnerrelatie eindigt, blijft de ouderrelatie in stand en die relatie moet goed blijven in het belang van de kinderen. Tijdens de mediation werken we aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en maken we afspraken, gericht op hun belang. Dat is de basis voor rust en vertrouwen zodat in de toekomst de relatie met beide ouders soepel en liefdevol kan blijven verlopen.

De ontzorging

Voor een groot deel ben je vrij om met elkaar afspraken te maken over de verdeling van zaken zoals de hoogte van de partneralimentatie, de omgang met de kinderen en andere belangrijke en minder in het oog springende kwesties. Er zijn echter zaken die wettelijk geregeld moeten worden, of er zijn wettelijke normen waar niet van afgeweken mag worden. Soms kunnen afspraken leiden tot (fiscale) gevolgen die op voorhand niet duidelijk zijn. Ik geef hierover de noodzakelijke/benodigde informatie en soms is aanvullende (financiële) expertise gewenst. Gedurende het hele traject bewaak ik de voortgang en zorg voor een vlotte afhandeling. Bij echtscheiding komt veel kijken en moeten veel zaken worden geregeld. Belangrijk is om het convenant te tekenen als alle afspraken volledig helder zijn en jullie beiden hierachter staan.

Vastleggen van afspraken

De afspraken over het ouderschap worden vastgelegd in het ouderschapsplan. In samenwerking met een advocaat wordt voor de aanvraag van de echtscheiding bij de rechtbank gezorgd. Volgens de wet mag dit namelijk alleen door een advocaat gebeuren. Beide partijen hebben hier geen omkijken meer naar, dat wordt door mij geregeld. Een gang naar een advocaat is dan niet meer nodig.

Het resultaat

Aan het einde van het hele traject zorg ik voor de volgende zaken.

  • Ouderschapsplan;

  • Alimentatieberekeningen;

  • Vermogensverdeling;

  • Echtscheidingsconvenant;

  • Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding

bottom of page