top of page

Kennismaking en kosten

Voordat we beginnen met de mediation maken we eerst kennis met elkaar en bespreken we kort de situatie. In dit gesprek, waar geen kosten aan zijn verbonden, vorm ik me een beeld van jullie situatie en hoe ik daarin kan begeleiden. Jullie kunnen dan beoordelen of mijn aanpak daarbij past.

Daarnaast maak ik een reële inschatting van de tijdsbesteding en de kosten en of jullie (in geval van echtscheiding) eventueel in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Subsidie rechtsbijstand

Indien het inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft, worden de kosten van rechtsbijstand vergoed door de overheid. Je betaalt dan alleen een éénmalige inkomensafhankelijke bijdrage. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als het verzamelinkomen lager is dan € 41.600,- bruto per jaar (voor gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen) of € 29.400,- bruto per jaar (voor alleenstaanden). Een subsidie kan ertoe leiden dat je niet meer dan € 58,- of € 115,- voor de gehele mediation betaalt. De Raad kijkt naar het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Er wordt ook gekeken naar het vermogen.Naast het fiscaal jaarinkomen wordt er gekeken naar het eigen vermogen. Indien het totale vermogen hoger is dan 30.846,- EUR per persoon is er geen recht op een toevoeging. Na de scheiding wordt gecontroleerd of er recht was op een toevoeging (resultaatbeoordeling). Voor de resultaatbeoordeling geldt de helft van het heffingsvrij vermogen. Dus na de scheiding mag je vermogen niet met meer dan 15.873,50 EUR per persoon zijn toegenomen. 

bottom of page